Team COC Limburg Venlo + Venray

Dave Böskes

  • Coördinator Venlo
  • PR
  • Secretariaat

 

Robert Westheim

  • Coördinator Venray 
  • PR
  • Secretariaat 

Luis Gohmann

  • Events
  • PR

Henk Schmitz
Vrijwilliger

 Davy Abrahams 

Vrijwilliger

Johan Wijnen
Vrijwilliger

Jessie Joosten
Vrijwilliger

Chantal Teeuwen
Vrijwilliger

Ben jij de volgende vrijwilliger? 
Are you our next volunteer?

Dringend vrijwilligers gezocht! / Urgend need for new volunteers!

L(_)BTI+ werk is niks zonder jou. Miste je een letter? Klopt. Wij missen ook iets, namelijk jou. 

 

COC Limburg Venlo is namelijk op zoek naar vrijwilligers. 

 

Waarom?

“COC? Dat is toch iets van die homo’s…?!” Klopt ja en nee. Wij zijn weliswaar de oudste LHBTI+ organisatie van de wereld. Maar bij ons doen mensen mee die zich niet graag in hokjes willen laten plaatsen. 

Sinds september 2022 is het COC Limburg bezig om iets op te bouwen in de regio Limburg Noord. Onze regio is een witte plek op de roze kaart van Nederland. Geen ontmoetingsplekken, geen activiteiten. Hier willen wij graag verandering in brengen. Wij kiezen daarvoor om ontmoetingen zo lokaal mogelijk te realiseren, lokale netwerken op te bouwen en een klankbord voor de queer community in onze steek te zijn en te worden. Aan ambities geen gebrek. Maar zonder helpende handen gaat dit ons niet lukken.

 

Hoe doen wij dat?

Wij proberen ons zo breed mogelijk op te stellen. Iedereen, die de queer community een warm hart toedraagt, is welkom. Wij werken in een kernteam van vrijwilligers die meer willen beteken voor de gemeenschap. Mensen hebben bij het COC de mogelijkheid hun ideeën te realiseren en hun talenten te gebruiken. Niets moet, veel kan. Daarbij proberen wij zo laagdrempelig als mogelijk te zijn. 

 

Wat ben jij voor iemand?

· Je bent de ogen en oren van de community.

· Je denkt actief mee in hoe de activiteiten opgezet moeten worden.

 

Wat breng jij mee?

Vooral interesse en plezier. De rest bespreken we met elkaar.

 

Interesse?

Denk je dat jij diegene bent die wij nog missen, om het plaatje compleet te maken?  Stuur ons een email, vertel ons wie je bent en waarom je deze functie tof vind. Stuur je email naar: [email protected] 


En wie weet, misschien spreken we je binnenkort!

L(_)BTI+ work is nothing without you
 Did you miss a letter? True. We are also missing something, namely you!


 
In fact, COC Limburg Venlo is looking for volenteers with emediate effect.

 

Why?

"COC? That's something of those gay...?!" True yes and no. We may be the oldest LGBT+ organisation in the world. But with us participate people who don't like to be pigeonholed. 

Since September 2022, COC Limburg has been building something in the Limburg North region. Our region is a white spot on the pink map of the Netherlands. No meeting places, no activities. We would like to change this. We choose to realise meetings as locally as possible, build local networks and be and become a sounding board for the queer community in our sting. There is no shortage of ambitions. But we will not succeed without helping hands.

 

How do we do that?

We try to be as inclusive as possible. Everyone, who cares about the queer community, is welcome. We work in a core team of volunteers who want to mean more to the community. People have the opportunity at the COC to realise their ideas and use their talents. Nothing is compulsory, a lot is possible. In doing so, we try to be as accessible as possible. 


 

What kind of person are you?

-  You are the eyes and ears of the community.

-  You actively think along in how the activities should be set up

 

What do you bring?

Above all, interest and fun. We will discuss the rest together.

 

Interested?

Do you think you are the one we are still missing, to complete the picture?

Send us an email, tell us who you are and why you think this position is cool. Send your email to: [email protected] 

 

And who knows, maybe we'll talk to you soon!